Dansk Neuropædagogisk Selskab

 

 

NYHED - Se programmet for Landskonferencen 26.september 2024 HER!

Du kan allerede nu tilmelde dig under fanen "konferencer" ๐Ÿ˜Š

 

--------------------------------------------------------------------------------

GENERALFORSAMLING 18.04.2024  

 ๐Ÿ‘ฅ     

Bestyrelsens årsberetning her

Bilag:

         Generalforsamling referat her

๐Ÿ™Œ Underskrevet regnskab

 

 

Indkaldelse til  GENERALFORSAMLING i Dansk Neuropædagogisk Selskab

Torsdag d. 18. april 2024 kl.16.30-17.30, CSV Vejle, Solsikkevej 6, 7100 Vejle 

Dagsorden ifølge vedtægter:

1.Valg af dirigent og referent

2.Formanden aflægger bestyrelsens beretning

3.Behandling af indkomne forslag

4.Fremlæggelse af regnskab for det afsluttede regnskabsår

5.Godkendelse af rammebudget og fastlæggelse af kontingent

6.Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg:

Lisbeth Skotte (genopstiller)

Lone Bertram (genopstiller ikke)

7.Valg af suppleanter til bestyrelsen

   På valg:

Amanda Poulsen (genopstiller Ikke)

Mette Espersen (opstiller)

 

8.Valg af 2 revisorer

   På valg: Tina Laue Petersen og Lisbeth Kræpping (Begge genopstiller)

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger inden generalforsamlingen.

VEL MØDT ๐Ÿ˜„

 

 

 

 

Kære medlemmer SE HER ! 

DaNS byder 2024 velkommen med en reklame

for dette spændende kursus i rehabiliteringspsykologi

Center for specialundervisning i Holbæk

:

Kursus i rehabiliteringspsykologi i teori og praksis

ved Chalotte Glintborg, Lektor i rehabiliteringspsykologi på Ålborg universitet

Den 8. og 9. april samt den 7. og 8. maj 2024

Holbæk Seminarium, Seminarieparken 2

Når et menneske rammes af alvorlig sygdom, bør der ikke kun være fokus på de somatiske symptomer. Kronisk sygdom eller varige funktionsnedsættelser, har konsekvenser for hele personen og dennes familie. For nogle medfører det opgivenhed, nedsat livskvalitet, måske depression osv. Det er derfor vigtigt at forstå de psykologiske processer, der er forbundet med at få og leve med en kronisk sygdom, og at også disse adresseres som en del af rehabiliteringsindsatsen.

Anvendelsen af rehabiliteringspsykologiske teorier er ikke forbeholdt psykologer, men kan med fordel integreres i det tværfaglige samarbejde med andre fagområder som medicin, sygepleje, ergo- og fysioterapi, audiologopædi samt visse sociale og pædagogiske faggrupper. Derfor udbydes dette 4-dagskursus.

Kurset introducerer centrale begreber, aktuel forskning og teorier om psykologisk rehabilitering, herunder potentialer ved at inddrage den psykologiske dimension i et tillæg til eksisterende tværfaglig rehabilitering.

Gennem målrettet indføring i rehabiliteringspsykologiske modeller, teorier og interventioner opnår deltagerne viden, der gør dem i stand til at identificere behov i praksis og understøtte rehabiliteringspsykologiske interventioner som en del af en helhedsorienteret rehabiliteringsindsats.

Rehabiliteringspsykologi bygger på almenpsykologiske teorier, hvorfor der inkluderes viden om almen psykologiske teorier og derved fremmes et mere nuanceret blik på selvopfattelse, udvikling, motivation, mestring, stress, krise, sorg samt påvirkninger fra omverdenen (samfund, grupper) og den kultur, den ramte lever i. 

 

Praktisk information:

Dato: Den 8. og 9. april 2024 samt den 7. og 8. maj 2024.

Tidspunkt: kl. 08.30 – 15.30.

Sted: Center for Specialundervisning, Seminarieparken 2, lokale 29, Holbæk.

 

Pris: Kr. 4.000, - for alle fire dage, som er inkl. forplejning.

Tilmeldingsblanket 

Tilmeldingsfrist: Den 20. marts 2024 – efter først til mølleprincippet. Tilmeldingen skal ske via den medsendte tilmeldingsblanket og sendes til: csu-kurser@holb.dk, kontaktperson: Birgitte Gyldenvang Jørgensen (tlf: 7236 3779).

Vi bekræfter din tilmelding, når den er modtaget, samt foretaget korrekt ved at kvittere med en mail. Men vi kan først endelig meddele dig, om der er plads på kurset, når tilmeldingsfristen er nået den 19. februar 2024.

 

 

 

 

                              


 

 

En glad ๐Ÿ˜Š bestyrelse takker oplægsholdere og deltagere for en god dag på landskonferencen d. 27. april 2023 i Vejle

 

Den bæredygtige hjerne        

 Se fotos fra konferencen HER

                                      ๐Ÿ‘‹

Se Frederik de la Cours slides om hjernetræthed her 

Se Simon Høgsmarks slides om naturens helbredende kræfter her

  ๐Ÿ‘

 

 

 

GENERALFORSAMLING 27.04.2023  

 ๐Ÿ‘ฅ     

Bestyrelsens årsberetning Her

Bilag:

         Generalforsamling referat her 

๐Ÿ™Œ Underskrevet regnskab her  

______________________________________

 

 

 

 

 

 

 

Fyraftensarrangement efteråret 2022

"SORG - lad os tale om det"

 

Vi ser nu frem til at kunne afholde fyraftensarrangementet med temaet "sorg" i efteråret

Vil du vide mere - download invitationen her

Du kan allerede nu tilmelde dig under "fyraftensarrangementer".Generalforsamling 2022

Der blev afholdt generalforsamling den 28.4.22. Referatet kan hentes her.

 

Bilag:

Bestyrelsens årsberetning 2022 tryk her

Regnskab 2022 - tryk her

______________________________________________________________________________________________________

 

Landskonference 2022

torsdag den 28. april kl. 9-15:45

Aktuel Neurovidenskabelig forskning 

 

Du kan læse hele programmet for landkonferencen her

Oplægsforeholdere:

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Indkaldelse til GENERALFORSAMLING i Dansk Neuropædagogisk Selskab 

Torsdag d. 28. april 2022 kl.16.oo-17.00
Bygningen, Ved Anlægget 14 B, Vejle

Dagsorden ifølge vedtægter:

1. Valg af dirigent og referent
2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning
3. Behandling af indkomne forslag
4. Fremlæggelse af regnskab for det afsluttede regnskabsår
5. Godkendelse af rammebudget og fastlæggelse af kontingent
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
    På valg: Lisbeth Skotte og Lone Bertram. Begge genopstiller.
7.Valg af suppleanter til bestyrelsen 
    På valg: Amanda Poulsen. Genopstiller
    Nyopstillere: Brian Nielsen-Schnoor, Lisbeth Winkel
8.Valg af 2 revisorer 
   På valg: Tina Laue Petesen og Lisbeth Kræpping. Begge genopstiller.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger inden generalforsamlingen.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Generalforsamling 2021

 

Der blev afholdt generalforsamling den 7.6.21 og referatet kan hentes ved at trykke her

Bilag:

Bestyrelsens beretning tryk her

Regnskab 2020 - tryk her

______________________________________________________________________________

Medlemmer og suppleanter til bestyrelsen søges!

Har det interesse så kontakt os gerne på neuropaedagogik@gmail.com

Alle er velkomne, men vi kunne især ønske os medlemmer fra Sjælland og Nordjylland

 

____________________________________________________________________________________________________

 

Gratis webinar om de nye nationale retningslinier for hjernerystelse

DaNS havde fornøjelsen af at invitere alle til et GRATIS WEBINAR med Hana Malá Rytter, cand.psych., ph.d., lektor i neuropsykologi ved Institut for Psykologi, Københavns Universitet og Neurologisk afdeling, Bispebjerg hospital samt leder af det nationale videnscenter for hjernerystelse:

Torsdag den 22.4.21 kl. 16-17:30

Hjernerystelse – begreber, evidens og dilemmaer

Slides fra oplægget finder du ved at trykke her

 

_____________________________________________________________________________________________________

DaNS afholdt fyraftensmøde i Holbæk den 8. oktober og for første gang med Livestreaming!

Psykolog Hanne Nielsen holdt et spændende oplæg omkring personlighedens indflydelse for rehabilitering for voksne med erhvervet hjerneskade - slides fra Hannes oplæg findes her

__________________________________________________________

 

 

Fyraftensarrangementer i DaNS efterår 2019.

Hypnose og hjerneskade - i forskning og i praksis 
med psykolog og hypnoterapeut Ane Katrine Beck som oplægsholder

materialer fra Ane Katrines oplæg kan hentes her

 


Afholdt Landskonference

DaNS Landskonference torsdag den 9. maj 2019
Aktuelle tendenser i Neuropædagogikken
- i en verden der kræver evidens

Oplæg v. Lene Tangaard, Tove Stenderup og Linn Trentel Busch

_____________________________________________________________
Bestyrelsen konstituerer sig juni 2019

Signe, Bettina, Lone, Mette, Lisbeth og Søren

 

Brug DaNS - dit landsdækkende netværk