Generalforsamling

2019

Dagsorden til generalforsamling 2017

Referat af generalforsamling 2015

Generalforsamling 2013 – Årsberetning

Årsberetning – generalforsamling 2013

Årsberetning – generalforsamling 2012

Generalforsamling 2011 – formandens beretning

Generalforsamling 2010 – årsberetning

Referat af DaNS generalforsamling 2010

Referat fra DaNS Generalforsamling 2009

Beretning 2009